Yusuf Ata Ariak

President, Telkoder

Vita

Having graduated from the Middle East Technical University with a B.S. and a M.Sc. in Electrical Engineering, Yusuf Ata ARIAK started his professional career in 1971 at Turkish Electricity Authority. Afterwards, ARIAK participated in the Istanbul Electricity Distribution Network Development and Improvement Project. Later on, ARIAK worked as Chief Engineer at Planning and Coordination Department of Turkish Electricity Authority.

ARIAK worked as Deputy Mayor and Secretary General at Ankara Metropolitan Municipality after 1977 Local elections. ARIAK is the first Secretary General working at Turkish Metropolitan Municipalities. His assigned position scope included EGO (Ankara Electricity, Natural Gas, and Public Buses Institution) and ASU (Ankara Water and Sewerage Administration) General Directorates as well as all new investment projects. Within the same period, ARIAK worked as a Chairman at subsidiaries of Municipality such as; Municipal Retail Sales, Bread Factory and Inter Cities Bus Terminal Authority.

After 1980, he worked as a board member at ANT A.S. and later at ESER Telekom and KABLONET.

Being one of the founders of TELKODER (Turkish Competitive Telco Operators’ Association), Yusuf Ata ARIAK has been the Chairman at TELKODER since its foundation in 2002. TELKODER is now the main non-governmental organization of competitive telecom operators and ISP’s in Turkey. 

Yusuf Ata ARIAK still serves as Chairman at the 39-years old ESER Telekom Company. 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Yüksek Mühendisliği mezunu olan Yusuf Ata ARIAK iş hayatına 1971’de Türkiye Elektrik Kurumu’nda başladı. Daha sonra İstanbul Elektrik Dağıtım Şebekesi Geliştirme ve Islahı projesinde görev aldı. Ardından Türkiye Elektrik Kurumu Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başmühendisliği görevini yürüttü.

1977 Yerel seçimleri ile Ankara Belediyesi’nde Belediye Meclisi üyeliği, Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Türkiye Büyükşehir Belediye’lerinde ilk Genel Sekreterlik yapan kişidir. Görev alanında Belediyenin yeni tüm yatırımlarının yanı sıra EGO ve ASU Genel Müdürlükleri de yer aldı. Aynı dönemde Belediyenin yan kuruluşları olan Tanzim Satış, Ekmek Fabrikası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin (AŞOT)  Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

12 Eylül müdahelesinin ardından önce ANT A.Ş. ve daha sonra Eser Telekom ve Kablonet firmalarının Yönetim Kurulu üyeliklerini üstlendi.

Alternatif / Yeni telekom işletmecilerinin kurduğu sivil toplum örgütü olan TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği ) kurucularından olan ARIAK, 2002 yılından bugüne TELKODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. TELKODER, kuruluşundan buyana aktif tüm alternatif telekomünikasyon şirketlerinin ve internet servis sağlayıcıların temsilcisi olmuştur. Halen, Türkiye’nin sadece alternatif işletmecilerini temsil eden öncü bir sivil toplum kuruluşudur.

Yusuf Ata ARIAK halen sektörde 39 yıldır hizmet veren Eser Telekom Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.